pozyczka

Regulamin COVID-19

      Szanowni Państwo!

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 w trosce o bezpieczeństwo zarówno osób odwiedzających „Geo-Park” Glinka jak i instruktorów, wprowadzamy następujące środki ostrożności:

                                                     ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.       Na teren parku zostaną wpuszczone wyłącznie osoby ZDROWE - osoby wykazujące objawy chorób i infekcji/przeziębienia zostaną poproszone o jego opuszczenie.

2.     Bezwzględnie należy zachowywać dystans 2 metrów między pozostałymi uczestnikami - tyczy się to zarówno sytuacji przebywania na ziemi jak i na trasie.
(maksymalnie 4/5 osób na szkoleniu i po jednej osobie na każdej platformie czy też przeszkodzie).

3.       Używamy maseczek/zakrywamy usta i nos oraz unikamy dotykania twarzy.

4.       Trzymamy się wyznaczonych miejsc do stania w kolejce/obsługi/szkolenia (pobranie i zdanie sprzętu asekuracyjnego z zachowaniem bezpiecznej odległości).

5.      Instruktor może regulować ilość osób przebywających w danym momencie na terenie parku lub na trasie, jeśli ich ilość uniemożliwi zachowanie niezbędnej odległości lub innych norm bezpieczeństwa.

6.      Każdy klient ma obowiązek zdezynfekowania rąk przed i po wykonaniu dokumentacji oraz przed i po wejściu na trasę. Płyny do dezynfekcji będą dostępne dla klientów na terenie parku.

7.       Kaski i uprzęże będą dezynfekowane po każdym użyciu.

8.     Dopuszcza się używanie przez klienta własnego kasku, tylko i wyłącznie wtedy gdy jest to kask wspinaczkowy i z zaznaczeniem/dopisaniem na oświadczeniu iż korzysta z niego na własną odpowiedzialność.

9. Osoby korzystające ze strzelnicy oraz usług gastronomicznych również proszone są o dezynfekowanie rąk. Dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym są do Państwa dyspozycji w każdym z wymienionych miejsc.

10.   Osoby nie stosujące się do zaleceń instruktora mogą zostać poproszone o opuszczenie parku.Obsługa i zarządzający obiektem nie ponoszą odpowiedzialności za osoby łamiące jakiekolwiek wytyczne i przepisy dot. bezpieczeństwa/przebywania na otwartej przestrzeni po godzinach otwarcia.

 


W tym jakże trudnym czasie chcemy prosić Państwa o wyrozumiałość i współpracę. Chcemy zapewnić państwu bezpieczną rozrywkę na odpowiednim poziomie ale przede wszystkim mamy na uwadze zdrowie zarówno Państwa, jak i naszych pracowników.

 SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!